Politica de pagaments

El pagament de l'import de col·laboració amb la Fundació Privada CIPO es realitzarà de realitzar en el moment de la formalització de la inscripció.
En cas de domiciliació periòdica, us farem arribar informació sobre la data efectiva dels cobraments periòdics.

Política de Cancel·lacions i devolucions

Fundació Privada CIPO es reserva el dret a rebutjar o cancel·lar l'import de qualsevol col·laboració realitzada. Si la col·laboració és cancel·lada per part de l'entitat a causa d'alguna actuació indeguda, no s'oferirà el reemborsament de l'import abonat fins al moment. Els col·laboradors que es vulguin donar de baixa unilateralment, o els que hagin estat donats de baixa per impagament reiterat de quotes consecutives, no podran reincorporar-se com a col·laboradors fins que no hagin abonat els imports pendents.

Modificació de les dades com a col·laborador

Podeu modificar en qualsevol moment les vostres dades com a col·laborador de la Fundació Privada CIPO enviant-nos un correu electrònic a fac@cipo.cat o bé trucant-nos al 93 723 35 99.

Cancel·lació de la col·laboració periòdica amb l'entitat

Les cancel·lacions de les domiciliacions es cursaran i seran acceptades només per escrit (per carta o correu electrònic) omplint el formulari que serà facilitat per l'administració a sol·licitud del col·laborador. Les cancel·lacions s'han de fer en el primer trimestre del l'any, passat aquest període, s'entendrà que han de fer efectiva la quota de l'any en curs.

Per modificar les dades o cancel·lar la vostra col·laboració, podeu adreçar-vos a:

Fundació de CIPO
Domicili: Pl. Sant Joan, 1 · 08202 Sabadell (Barcelona)
Correu electrònic de contacte: fac@cipo.cat
CIF: G62815030

Protecció de dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (de 25 de Maig de 2016), pots consultar tota la informació relativa a la política de privadesa en aquesta pàgina.

Utilitzem cookies pròpies per desar els vostres paràmetres i millorar l'experiència d'uusari. Feu clic aquí per obtenir informació sobre elles i com desactivar-les. Acceptar